Periyot Kayıt Nedir?

Kayıt cihazları genellikle 7/24 kayıt almaya göre programlanmıştır. Bazen bu kayıtların hepsine ihtiyaç duyulmaz. Bunun için Galata “Periyot Kayıt” adıyla bir bölüm oluşturmuştur.  

7/24 kayıtlardan farklı olarak 24 saat içerisinde sadece belirlenen zamanlarda kayıt alır. Örnek olarak 08:00’den 17:00’ye kadar yada sadece 14:00, 20:00 ve 22:00 gibi.

Galata’da yer alan Periyot Kayıt Sistemi;

period recording

Belirlenen periyot saat dilimleri kayıt altına alınırsa bir sonraki gün aynı periyota göre kayıt almaya devam eder. Örnek olarak 15:00-20:00 saat diliminde kayıt alınırsa bir sonraki gün bu periyota göre kayıt almaya devam eder. 

Galata sisteminde periyot kayıt saatleri değişirse bir sonraki gün belirlenen saatlerde kaydı alır, geçmiş zaman dilimindeki kayıtları değiştirmez silmez.